Εορτολόγιο

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 03 Μαρτίου 2011

«Η ανάπτυξη της ΕΠΑ Στερεάς Ελλάδας θα μπορούσε να εξασφαλίσει φθηνή θέρμανση, στις σημερινές συνθήκες δραματικής αύξησης των τιμών πετρελαίου» τονίζει ο βουλευτής Βοιωτίας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μιχάλης Γιαννάκης σε ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κα Τίνα Μπιρμπίλη.

Σύμφωνα με την ερώτηση του Μιχάλη Γιαννάκη η Νέα Δημοκρατία είχε εξασφαλίσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση της νέας ΕΠΑ, από τον Ιούνιο του 2009, αλλά για περισσότερους από 18 μήνες η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν έπραξε τίποτα για την σύσταση της νέας εταιρίας.

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη της ΕΠΑ Στερεάς Ελλάδας δεν απαιτεί πρόσθετες κρατικές δαπάνες, αφού το κόστος ίδρυσης της νέας εταιρίας θα αναλάβει από κοινού η κερδοφόρα ΔΕΠΑ ΑΕ και η ανάδοχος εταιρία που θα προκύψει από διεθνή διαγωνισμό. Έτσι τα οφέλη από τις επενδύσεις στο δίκτυο θα επιφέρουν πολλαπλάσια οφέλη για ολόκληρη τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τόσο σε όρους απασχόλησης όσο και για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Αθήνα, 03 Μαρτίου 2011
ΘΕΜΑ: «Ίδρυση της ΕΠΑ Στερεάς Ελλάδας»

Κυρία Υπουργέ,

Οι σημερινές εξελίξεις στις διεθνείς και εγχώριες τιμές του πετρελαίου και οι αυξήσεις στις τιμές των ενεργειακών πόρων δικαιώνουν την πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας στην κατεύθυνση της ενεργειακής ασφάλειας, με διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών.

Στις βάσεις αυτών των επιλογών της περιόδου 2004-09, η Νέα Δημοκρατία επιβεβαίωσε τόσο στην Προσυνεδριακή Συνδιάσκεψη στη Κοζάνη, όσο και στο 8ο Τακτικό της Συνέδριο την πολιτική επιλογή που έκανε το 2007 για την σύσταση νέων ΕΠΑ σε ολόκληρη την χώρα. Η επιβεβαίωση της επιλογής αυτή έρχεται ως συνέχεια του απτού έργου της προηγούμενης κυβέρνησης που είχε δρομολογήσει την σύσταση τριών νέων ΕΠΑ, στις Περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας.

Για τον σκοπό αυτό, είχε ληφθεί η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ, μετά από πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης, για την αποστολή του σχετικού φακέλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και εγκρίθηκε το 2009.

Δεδομένης της ανάγκης ταχύτερης διείσδυσης του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μας ισοζύγιο, που αποτελεί  την πλέον καθαρή πηγή πρωτογενούς ενέργειας μετά τις ανανεώσιμες πηγές, με υψηλή θερμική απόδοση,

Επειδή η διεύρυνση  της χρήσης του φυσικού αερίου στις βιομηχανικές περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας

Επειδή η ανάπτυξη των νέων ΕΠΑ δεν επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά, αφού η σύστασή τους θα πραγματοποιηθεί μεταξύ της ΔΕΠΑ ΑΕ και του ιδιώτη αναδόχου του έργου σύστασης τους, βάσει διεθνούς διαγωνισμού,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
-Έχει εγκαταλείψει η κυβέρνηση την δυνατότητα που της παρέχεται για την ίδρυση νέας ΕΠΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας; Αν όχι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και γιατί καθυστερεί για περισσότερους από 18 μήνες;
-Πότε θα λειτουργήσει η νέα ΕΠΑ Στερεάς Ελλάδας πλήρως και πότε θα μπορούν να πραγματοποιηθούν νέες συνδέσεις οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ