Εορτολόγιο

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ
«Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση
Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας
(ΤοπΣΑ) “ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ”»

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, η Ενημερωτική Εσπερίδα «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤοπΣΑ) “ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ”» στο Παλαιό Δημαρχείο Σχηματαρίου στο Σχηματάρι στην έδρα του Δήμου Τανάγρας. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Α.Σ. ΤΟΠΣΑ ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ στο πλαίσιο της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Βοιωτίας “ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ”», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, 2007-2013, με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, με συντονιστή εταίρο το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Α.Ε.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να ενημερώσει για το Πρόγραμμα και τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν για την αντιμετώπιση της ανεργίας.
Στην ημερίδα παρουσιάστηκε λεπτομερώς το Τοπικό Σχέδιο Δράσης και οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό. Ταυτόχρονα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Η υλοποίηση της Πράξης θα οδηγήσει στην προώθηση στην απασχόληση 120 ατόμων, τα οποία θα είναι είτε άνεργοι, είτε ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με χαμηλό εισόδημα, είτε νέοι επιστήμονες και κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Τανάγρας. Η Πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του Νομού Βοιωτίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) . Φορέας Διαχείρισης είναι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την 13η Νοεμβρίου 2013 έως την 26η Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Για περαιτέρω πληροφόρηση και υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
1) Στην Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Α.Ε., Τηλ. Επικοινωνίας: 22610-27676.
2) Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Τανάγρας (Παμμ. Ταξιαρχών Σχηματάρι), Τηλ. Επικοινωνίας: 22623 – 51.103
Ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.viotiki-simpraxi.gr


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ